15 June 2009

Widgets

Matinabangon bisan sa panahon sa Krisis!


Dako ang akong kalipay nga may nahimamat akong kapareha ko usa ka OFW. Sa pagkatinuod lang wala na gayud ko mag dahom nga sa panahon karon naa pa diay mga malumo og kasingksaing nga andam mo tabangan sa mga isig ka ingon maski ang tanan nag lisod sa pag pangapkap og salapi. Ang uban kayod kontudo para lang may maipadala sa pamilya sa Pilipinas. Gani kong gusto man mo kaon og lamian pugson nalang ang ginhawaan sa pagkaong baratohon, pangyawat na dako dako ang matigum para maipadala sa pamilya sa pinas. Pag ka bahandianong batasan.

May webpage ako sa http://www.ofwnation.com/ , isip usa ka simpleng OFW, naningkamot para sa kaugmaon pero malumo tawon og kasingkasing og dali ra malukmo kong unsa man ang makita, ugali ang akong luha mabaw ra gayud tawon.

Nag sulat ako og usa ka articulo personal kong paagi para makatabang sa akong klasmayte sa high school karon usa na sa “Doktora” nag serbisyo publiko sa isla sa Mindoro. Tungod lagi kay ang ilang organisasyon usa pa pribado nga nag lihok lamang sa mga donasyon sa mga pribadong indibidwal. Sulod sa walo ka tuig ang iyang pag serbisyo publiko usa ka matang nga mapahiubsanong katungdanan nga talagsaon.

Kinsa kuno ang molangtod og walo ka tuig nga wala may igong sweldo? Lisod palandungon kong kinsa ang modugay nianing matang sa propesyon.

Usa Ka maanyag na OFW na distino sa Taiwan natandog sa akong sulat. Natural na daw matud niya ang motabang sa mga kagkinahanglan sa iyang tabang. Wala man mag duha duha siya gilayon nag padala og ka gamit para sa mga kabos isip usa ka pag suporta sa akong classmate sa pag tabang sa mga nitibong Mangyan sa isla sa Mindoro.

Ako nag pasalamat kay Ms. Joanah of Taiwan. Ang imong pakipaglambigit sa pag tabang sa mga kabos dako uyamot og pulos sa mga kabos natong mga igsoon nga wala gayud silang kapaingan kundi ang mabuhi sa kapit os sa kinabuhi. Hinaut unta nga may mga malumo pa og kasing kasing og suportahan ang kawsa sa mga German- doctors para pagtambal sa mga kabos sa Pilipinas .

Saludo ako sa akong classmate nga si Dra. Fe Nocete kay sulod sa walo ka tuig siya nag pabilin pag tabang sa mga nitibo sa isla mga layo tawon dakpon sa sibilisasyon. Ang inyong katakos pag tabang sa mga kabos walay bahandi nga makatugbang niini.
Where you stay is half the adventure - RealAdventures
 

Concourse of an Overseas Filipino Worker Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates